Legeforeningen og lønnsforhandlingene for sykehusleger

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Som stedlige tillitsvalgte for Legeforeningen har vi i snart halvannet år fått stadige spørsmål om hva som foregår i legenes lønnsforhandlinger. Som det vil vites, var det jo ikke alle sykehusleger som profitterte på overgang til statlig arbeidsgiver, så spørsmålene virker berettiget. Men de er ikke lette å svare på. Informasjon fra sentralt hold har åpenbart bare nådd ut til noen få utvalgte. Etter gjentatte omganger med lesing av Tidsskriftet og nettsøk står vi nokså tomhendte tilbake. Faktisk virker det uklart om sykehuslegers lønn overhodet er inne på listen over det Legeforeningen beskjeftiger seg med.

  En ordrik beriktigelse av Dagens Næringslivs grovt misvisende fremstilling av lønnsutviklingen for leger er publisert på Legeforeningens nettsider. Om enn lønnsslippen kan være vanskelig å forstå i detalj, så vil vel de fleste leger klare å finne ut hva de får utbetalt til slutt. Vi hadde vel derfor strengt tatt ikke behov for denne kompliserte utredningen. La oss imidlertid håpe at riktig mange journalister tar seg tid til å bringe et destillat av den ut til sine lesere, og at NAVOs koryfeer leser det og legger seg innholdet på minne.

  Med forbehold om at vi kan ha misforstått eller oversett viktig informasjon, ber vi om svar fra rette vedkommende på følgende: Ble lønnsoppgjøret i 2004 «annullert», og i så fall: Av hvem og med hvilken begrunnelse? Hva er status for oppgjøret i 2005? Er man i Legeforeningen av den oppfatning at det per nå er et rimelig forhold mellom lønnsnivået i sykehussektoren og det man kan oppnå i allmennpraksis eller privat spesialistpraksis?

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media