Terminmetoder engasjerte

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Norsk gynekologisk forening fikk det travelt med å forklare mediene hvorfor de ikke blir enige om én metode for å bestemme termin for gravide.

Kjell Åsmund Salvesen

Kjell Å. Salvesen, foreningens leder, mener imidlertid at også svangerskapsomsorgen og differensiert fødselstilbud blir viktige saker fremover.

Da foreningens årsmøte startet i Stavanger 1. september, kastet mange medier seg over telefonen fordi det ble kjent at foreningen ikke er kommet til enighet om hvilken metode som skal anbefales for å fastsette termin for gravide. En gravid kvinne i Trondheim kan få termin fastsatt etter en annen metode enn en kvinne i Bergen. Fagmiljøet strides om hvilken metode som er mest nøyaktig.

– Først må kvinner forholde seg til tre metoder for å bestemme termin: hennes egen dato, dato for siste menstruasjon som legen bruker til å beregne termin, og til slutt terminen de får ved ultralydundersøkelsen ved 18 uker. De blir forvirret hvis de nå får høre at legene ikke er enig i hvilken ultralydmetode som er best. Det er bra med faglige diskusjoner, men leit hvis man etterpå ikke blir enige, sier Salvesen. Det skiller i snitt tre dager mellom de forskjellige foreslåtte ultralydmetodene. Foreningen skal prøve å komme til enighet om metode i løpet av høsten.

Nesten en tredel av foreningens 600 medlemmer deltok på årsmøtet. Lederen ser flere viktige saker for foreningen fremover. Blant annet er han spent på om leger og jordmødre vil etterleve de nye retningslinjene for svangerskapsomsorgen. Der anbefales det å ha færre kontroller.

– Jeg tror dette kan bli vanskelig både for leger og gravide, sier han. Han tror heller ikke sommerens debatt om å utvide abortgrensen til 16 uker er over. Foreningen mener det ikke er noen faglige grunner til å si nei til en utvidelse.

– Men flere mener at det ikke er noen grunn til å endre på en lov som fungerer bra i dag, sier Salvesen. En annen sak som foreningen jobber med er å få godkjent gynekologisk onkologi som en grenspesialitet. Gynekologene fikk dette gjennom i landsstyret i Legeforeningen og jobber nå med å få det godkjent videre i systemet. Å jobbe for et differensiert fødselstilbud står også på listen til lederen. Salvesen ser en annen utfordring i det at det blir stadig større fostre.

– Vi må jobbe for å få kvinner til å trene mer og spise sunnere, sier han.

Anbefalte artikler