Ny leder i Oslo legeforening

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Et godt besøkt årsmøte har valgt allmennlege Svein Aarseth som ny leder etter Torunn Janbu.

Svein Aarseth

Svein Aarseth som er 55 år, skal lede Legeforeningens største fylkesavdeling de neste to år. Han arbeider som fastlege ved Frysja legekontor i Oslo, og er spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin.

– Jeg ser frem til å lede Oslo legeforening fordi den er en viktig arena for samhandling på tvers av yrkesforeningene, sier Svein Aarseth. Han legger til at styret har en bred kompetanse som vil kunne bidra med verdifulle innspill til Legeforeningen sentralt. – Dette ønsker Oslo legeforening å fortsette med, sier han.

– Jeg tror også at det er viktig å ha oppmerksomhet mot utdanningens rammevilkår og at leger som deltar i utdanningen av studenter og kolleger gjør sitt til at læringssituasjonen blir optimal, sier Aarseth. – Vi vil ha møter med studentene som har lisens og vi vil følge opp mentorordningen i de kommende to år. Han understreker at Oslo legeforening gjerne vil fungere som et kontaktledd mellom Oslos leger og samfunnet og media, når det er behov for det.

Et annet område som den nyvalgte lederen er opptatt av, er at de tillitsvalgte ved sykehusene kan gjøre jobben sin godt. Styret vil videreføre den praksis som er etablert, nemlig at de hovedtillitsvalgte ved sykehusene deltar på styremøtene som observatører.

– Oslo er i en særstilling som fylkesavdeling ved at vi har medlemmer både i Helse Sør og Helse Øst. Jeg vil gå inn i regionsutvalg Øst, og styret vil sørge for god kontakt til og med regionsutvalg Sør gjennom de tillitsvalgte ved Rikshospitalet, avslutter en optimistisk nyvalgt leder.

Med seg i det nye styret har han Per Helge Måseide fra Ullevål universitetssykehus, Magnhild K. Aanje, fastlege ved Grorud legesenter. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Bjørn Sletvold, Aplf, Christian Hall, LVS, Morten Wærsted, Namf, Arne Refsum, Of, Henning Mørland, LSA, Oscar Løvdal, PSL og Atle Einar Østern, Ylf.

Anbefalte artikler