Ny leder for allmennlegene

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Jan Emil Kristoffersen er valgt til ny leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf).

Jan Emil Kristoffersen

På hans liste over viktige saker de neste to årene står både ny organisasjonsstruktur, forskning, nasjonal ordning med legevaktsentraler og rusreformen.

Lørenskog-legen ble valgt ved akklamasjon, og det var ingen motkandidater. Et nytt styre kom også på plass. Det består av Jørn Tunheim Kippersund fra Volda, Lars Andreas Nesje fra Sjøvegan, Bente Bjørnhaug Pedersen fra Hamar, Ole Edvard Strand fra Kristiansand, Eli Øvstedal fra Hole og Unni Aanes fra Bergen. Over 100 leger deltok på generalforsamlingen, og det er rekord.

Den nyvalgte lederen støtter arbeidet med å omstrukturere Aplfs øverste organ – landsrådet – slik at fylkesdelegater møter på generalforsamlingene. Dette bringer Aplf organisasjonsmessig mer i tråd resten av Legeforeningen. Det endelige lovforslaget vil bli stemt over på neste generalforsamling i mai 2006.

Jan Emil Kristoffersen vil prioritere arbeid med forskningsenhetene, og ha en dialog med de folkevalgte og staten om de økte egenandelene. På lederens liste står også det å ta vare på strukturen i normaltariffen, som han mener er et fornuftig incentiv-system.

– En annen viktig oppgave vil være å få til en nasjonal ordning med legevaktsentraler, sier han. Arbeidet med rusreformen og det å sørge for å få flere i behandling med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) opptar også lederen. Han er dessuten bekymret over at stadig flere grupper skal få sykmeldings- og henvisningsrett. – Derved svekkes fastlegens rolle som koordinator for den enkelte pasient, mener han.

Generalforsamlingen foreslo å legge ned Norsk selskap for almenmedisin (NSAM) og fagutvalget og opprette en egen spesialforening. Forslaget vil bli stemt over på neste års generalforsamling når det endelige utkastet foreligger.

Anbefalte artikler