Psykiatrien behandler flere

Artikkel

Antall pasienter med psykiske lidelser som fikk behandling ved poliklinikk, økte med 53 % fra 2000 til 2004, viser en ny rapport fra SINTEF Helse. Rundt 30 000 pasienter er inkludert i undersøkelsen, som har tatt for seg alle former for poliklinisk behandling fra spesialisthelsetjenesten, inkludert tradisjonelle poliklinikker ved DPS, dagbehandling, ambulant behandling og behandling gitt av privatpraktiserende psykologer og psykiatere.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8838

Anbefalte artikler