Notiser

Artikkel

Krever erstatning etter Vioxx-bruk

Hittil i år har 103 pasienter meldt krav om erstatning for legemiddelskader etter bruk av Vioxx.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8847

Normaltariffen er på nett

www.legeforeningen.no/normaltariffenfinnes den nye normaltariffen som gjaldt fra 1. juli 2005. Herfra kan brukerne laste ned takstheftene i pdf-format og skrive dem ut hvis det skulle være behov for det.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=75700

Undersøker effekten av tiazidvedtak

Kunnskapssenteret ønsker å finne ut om legenes forskrivningsmønster endret seg etter vedtaket om at tiazider skal prioriteres ved behandling av ukomplisert hypertensjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8834

Forsker mer på mennesker

Stadig flere medisinske forskningsprosjekter som omfatter mennesker blir gjennomført i Norge. Bare 0,4 % blir frarådet etter etisk vurdering.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8832

Gjør russtatistikken lettere tilgjengelig

Forskere og andre interesserte får nå tilgang til oppdatert og relevant rusmiddelstatistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8830

Vestfold først med ny ISO-akkreditering

Sentrallaboratoriet ved Sykehuset i Vestfold er som det første medisinske laboratoriet i Norge akkreditert etter den nye ISO 15189-standarden.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8799

Du har meldeplikt om sykehusinfeksjoner

Det planlagte overvåkingssystemet for sykehusinfeksjoner i er nå etablert. Det innebærer blant annet at helsepersonell har meldeplikt til registeret.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8796

Sender epikriser innen fristen

I Helse Øst blir nå mer enn halvparten av epikrisene sendt fra foretakene innen fristen på sju dager.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8785

Ny boostervaksine mot kikhoste

Fra neste år blir alle sjuåringer tilbudt en ny boostervaksine mot kikhoste. Det medfører flere endringer i vaksinasjonsprogrammet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8772

Test dine kunnskaper på nett

På Tidsskriftet.no finner du kunnskapsprøver knyttet til innholdet i spaltene Legemidler i praksis og Noe å lære av. Ta kunnskapsprøven på www.tidsskriftet.no/quiz

Anbefalte artikler