Flere driftsavtaler og legeårsverk

Artikkel

Tallet på driftsavtaler med helseforetakene blant privatpraktiserende legespesialister har hatt en svak økning i 2004.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antall driftsavtaler økte fra 1 083 i 2003 til 1 096 i 2004. Økningen var størst innen spesialiteten øyesykdommer, fra 185 til 195 driftsavtaler. Revmatologi og indremedisin er blant spesialitetene med en liten nedgang. Antall avtalte årsverk for privatpraktiserende legespesialister økte fra 722,3 til 740. Det har vært en økning på 500 legeårsverk i spesialisthelsetjenesten i perioden.

Kostnadene til spesialisthelsetjenesten var på rundt 66 milliarder kroner i 2004. Det tilsvarer 14 300 kroner per innbygger, 900 kroner mer enn året før.

Ifølge SSB ble det gjennomført over 7 % flere refusjonsberettigede konsultasjoner i psykisk helsevern i 2004 sammenliknet med året før, eller drøyt 1 million konsultasjoner. Legeårsverk innen psykisk helsevern økte fra 1 292 til 1 366. Tallet på døgnplasser innen psykisk helsevern for barn og unge holder seg stabilt, mens nedgangen i døgnplasser for voksne fortsetter.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8601

Anbefalte artikler