Aminoglykosider ved sepsis hos nyfødte

Eirik Nestaas Om forfatteren

Ved behandling av neonatal sepsis er dosering av aminoglykosider med forlenget intervall sikkert og effektivt, viser norsk metaanalyse.

Ved behandling av sepsis hos nyfødte brukes ofte aminoglykosider, som regel i kombinasjon med et betalaktam. Tradisjonelt er doseringsintervall 8 - 24 timer blitt brukt, men i det siste er dosering med forlenget intervall (24 - 48 timer) og større enkeltdoser blitt mer vanlig. Serumkonsentrasjonen følges under behandlingen. Bunnkonsentrasjonen bestemmes umiddelbart før og toppkonsentrasjonen som regel en time etter en infusjon. Aminoglykosider utøver et konsentrasjonsavhengig bakteriedrap, og hos voksne er høye toppkonsentrasjoner tidlig under behandlingen assosiert med bedre resultater.

I en norsk metaanalyse ble farmakokinetikk, effekt og forekomst av bivirkninger sammenliknet ved behandling av neonatal sepsis med tradisjonelt og forlenget doseringsintervall (1). 16 studier som til sammen omfattet 823 nyfødte ble identifisert, og 12 av disse, med 698 nyfødte, ble inkludert i analysen av farmakokinetikk. Det var lavere risiko for uønskede serumkonsentrasjoner ved dosering med forlenget intervall. Ved tradisjonell dosering var 26 % av toppkonsentrasjonene og 30 % av bunnkonsentrasjonene utenfor terapeutisk område, mens 8 % av toppkonsentrasjonene og 6 % av bunnkonsentrasjonene var utenfor terapeutisk område ved dosering med forlenget intervall. Det kliniske forløpet ble beskrevet for 555 nyfødte i ni studier. To tilfeller av terapisvikt ble rapportert, i begge tilfeller ble det brukt tradisjonell dosering. Det var ingen vesentlige forskjeller i nefro- eller ototoksisitet mellom gruppene.

Vi anbefaler dosering av aminoglykosider med forlenget intervall ved behandling av neonatal sepsis og fortsatt måling av serumkonsentrasjoner. Dette er enklere og billigere enn tradisjonell behandling.

1

Nestaas E, Bangstad HJ, Sandvik L et al. Aminoglycoside extended interval dosing in neonates is safe and effective: a meta-analysis. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2005; 90: F294 - 300.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler