Les mer om ...

Artikkel

Bevegelsesanalyse - nytt hjelpemiddel ved gangvansker

Tredimensjonal bevegelsesanalyse basert på avansert teknologi gir mulighet for detaljert registrering og analyse av gangvansker. Metoden, som ble tatt i bruk ved Rikshospitalet i 2002, er spesielt nyttig ved spastisk cerebral parese hos barn og for dokumentasjon av behandlingsresultater.

Ganganalyse - nytt diagnostisk hjelpemiddel

Forventer pasientene å få antibiotika?

Noe over en tredel av pasientene som søkte legevakt for luftveisinfeksjon, ønsket å få antibiotika for sine plager, men legen var ikke alltid i stand til å oppfatte pasientens forventninger. Dette viser en undersøkelse blant 180 pasienter og 27 leger ved Oslo Legevakt vinteren 2002 - 03. Det var ingen forskjell mellom pasienter med nordisk og ikke-nordisk bakgrunn.

Pasienters forventninger om antibiotika ved symptomer på luftveisinfeksjon

Skal hoftene til alle nyfødte ultralydundersøkes?

Nyfødte med normale kliniske funn i hofter kan ha «umodne hofter» ved ultralydundersøkelse både etter fødsel og ved fire ukers alder. Dette viser erfaringer fra Kongsberg, der uselektert ultralydundersøkelse ble foretatt av vel 2 300 barn. Forfatterne etterlyser en randomisert studie om bruken av uselektert ultralydundersøkelse av hofter hos nyfødte.

Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute

Behandling av samtidig carotisstenose og koronarsykdom

Mange pasienter med carotisstenose har også koronarsykdom. Slike pasienter har høy risiko for hjerneslag og kardiale komplikasjoner. Skal invasiv behandling av hjertesykdommen utføres før, etter eller i samme seanse som behandling for carotisstenosen?

Helhetlig kardiovaskulær kirurgi

Behandling av kombinert carotisstenose og hjertesykdom

Pasienttilfredshet etter sykehusreformen

Nordmenn var mer fornøyd med sykehusenes tilgjengelighet og kvalitet i 2003 enn i 2000. Fremgangen var særlig tydelig hva gjaldt pasientenes valgfrihet og ventetid. Kan sykehusreformen ha bidratt til denne utviklingen, eller har andre faktorer hatt større betydning?

Befolkningens tilfredshet med sykehusene før og etter sykehusreformen

Anbefalte artikler