Kraftig nedgang i HIV-dødelighet

Artikkel

Etter introduksjonen av kombinasjonsbehandling er dødeligheten hos HIV-smittede redusert med hele 80 %.

Det viser en studie som overlege og spesialist i infeksjonssykdommer Vidar Ormaasen har utført blant 1 200 pasienter ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus i perioden 2000 - 04.

Kombinasjonsbehandling ble introdusert i Norge i 1996, og siden da har dødeligheten blant HIV-smittede gått betydelig ned, ifølge Ormaasens doktoravhandling Studies on mortality, morbidity and predictors of clinical outcome in HIV infected individuals in Oslo. Men til tross for en nedgang i dødeligheten, er det fremdeles fire ganger høyere dødelighet i denne pasientgruppen sammenliknet med befolkningen ellers.

- Dette er noe høyere enn blant pasienter med andre kroniske sykdommer, som for eksempel diabetes. Men tatt i betraktning at dødeligheten blant HIV-smittede var 22 ganger høyere enn normalbefolkningen før introduksjonen av kombinasjonsbehandling, er vi tross alt på riktig vei, sier Ormaasen til Tidsskriftet.

Ett av målene med studien var å finne det beste tidspunktet for oppstart av behandlingen. Ormaasen konkluderer med at man bør fortsette nåværende praksis og starte behandling når konsentrasjonen av CD4-cellene faller under 0,2 · 10⁹/l. Nivået av CD4-celler var den klart viktigste faktoren når det gjelder utvikling av HIV-relatert sykdom, mens mengden av HIV-virus i blodet ikke er på langt nær så viktig. Det ser også ut til at jo større grad av resistens det er hos viruset, jo større er risikoen for HIV-relatert sykdom, til tross for kombinasjonsbehandling.

Vidar Ormaasen disputerte 10. juni. Avhandlingen utgår fra Det medisinske fakultetet, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8794

Anbefalte artikler