Nyttig om ernæring og fysisk aktivitet

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ministerråd, Nordisk

  Nordic nutrition recommendations 2004

  Integrating nutrition and physical activity. 436 s, tab, ill. København: Nordisk Ministerråd, 2004. Pris DKK 125

  ISBN 92- 893 -1062- 6

  Dette er en grunnstein for ernæringsarbeidet, som for første gang er utvidet med råd om fysisk aktivitet. De nordiske landene har siden 1980 samarbeidet om å utarbeide anbefalinger for kostholdet og inntaket av næringsstoffer. De offisielle norske anbefalingene er siden 1980 laget på grunnlag av de nordiske.

  Den fjerde reviderte utgaven av nordiske næringsrekommandasjoner er en omfangsrik bok på 435 sider innbundet i stive permer, mot 229 sider paperback i tredje utgaven fra 1996. Stoffet er inndelt i 43 kapitler. De to første kapitlene utgjør de offisielle anbefalingene, er også tilgjengelig på www.norden.org. De øvrige er kommentarer og en fyldig bakgrunnsdokumentasjon for anbefalingene. Det er egne kapitler om henholdsvis fysisk aktivitet, energi, fett, protein, karbohydrater, alkohol, 13 vitaminer og 14 mineral- og sporstoffer. Videre dekkes temaer som amming, matvarebaserte kostråd, antioksidanter, elektrolytt- og væskebalanse.

  Boken er oversiktlig disponert, har et nyttig stikkordregister og relevante litteraturhenvisninger. Kapitlene om de enkelte næringsstoffene gir opplysninger om henholdsvis fysiologi og metabolisme, behov og anbefalt inntak, grenser for øvre inntak og toksisitet, samt kilder og inntak.

  Anbefalingene bør brukes som retningslinjer ved planlegging av kosthold for grupper. De kan også brukes som grunnlag for undervisning og opplysning om kosthold, for mat- og ernæringspolitikk og ved vurdering av kosthold.

  Anbefalingene bygger på en grundig gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse. De tar primært sikte på å gi grunnlag for planlegging av et kosthold og et aktivitetsnivå som gir forutsetninger for en generelt god helse og bidrar til å forebygge sykdommer relatert til våre levevaner, som hjerte- og karsykdommer, beinskjørhet og kreft. Ernæringsanbefalingene tar dessuten sikte på å gi grunnlag for planlegging av et kosthold som sikrer behovet for næringsstoffer i forbindelse med vekst og funksjon.

  Fremstillingen gir en meget god oppsummering av kunnskapsgrunnlaget per i dag. Den viser veien fremover for forandring av aktivitetsvaner og kostens næringsinnhold, og er et godt utgangspunkt for helsepolitisk arbeid. Boken er helt sentral referanselitteratur både for dem som arbeider med sykdomsforebygging og for dem som arbeider med kostholdsrelaterte helseproblemer. Den anbefales en plass i bokhyllen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media