Fornyet læreverk i oral og maxillofacial kirurgi

Anne Marie Ransve Om forfatteren
Artikkel

Milmoro, Michael

Ghali, G.E.

Larsen, Peter E.

Waite, Peter D.

Peterson’s principles of oral and maxillofacial surgery

Bd. 1 og 2, 2. utg. 1502 s, tab, ill. London: Decker, 2004. Pris USD 550

ISBN 1-55009-234-0

Førsteutgaven av dette læreverket kom ut i 1992 på bakgrunn av at det ikke fantes noen lærebok som omfattet det totale fagområdet oral og maxillofacial kirurgi slik faget hadde utviklet seg og ble praktisert i et grenseområde mellom forskjellige medisinske spesialiteter og odontologi. Larry Peterson fra Ohio State University hadde ønsket å lage en lærebok for kirurger under utdanning i oral og maxillofacialfeltet og en oppdatert oppslagsbok for praktiserende kirurger.

Som innen mange andre medisinske spesialiteter har det skjedd en rivende utvikling de siste 30 år med bruk av titanplater for osteosyntese, bruk av frie vaskulariserte graft for rekonstruksjoner, osseointegrerte tannimplantater og distraksjonsosteogenese ved behov for mer bein. Så 12 år etter førsteutgaven var det behov for en revisjon.

Peterson døde i 2002, og de fire redaktørene Miloro, Ghali, Larsen og Waite, fremtredende fagpersoner fra amerikanske universitetsklinikker, har stått for denne reviderte utgaven skrevet av 109 amerikanske og to italienske forfattere.

De to innbundne bindene består av 71 kapitler fordelt på ni deler som representerer forskjellige fagområder. Temaene omfatter dentoalveolær kirurgi, maxillofaciale infeksjoner, traumer, patologi, maxillofacial rekonstruksjon, kjeveleddslidelser, spaltekirurgi, ortognatisk kirurgi på kranium/ansikt, estetisk ansiktskirurgi og litt generelt om anestesi, perioperativ pasienthådtering, multitraume etc. Hvert kapittel avsluttes med en oppdatert referanseliste.

Det følger med en CD-ROM-utgave av boken i sin helhet med de kliniske bildene i farger.

Layoutmessig har bokverket gjennomgått en betydelig modernisering i forhold til førsteutgaven. Det har nok fremdeles et noe kompakt preg, men språket er lett, tegningene instruktive og utvalget av kliniske bilder og røntgenbilder mer kresent enn i førsteutgaven. Det er trykt i svart, hvitt og blått på tynt, blankt papir. Det kunne vært lekrere, men dette handler vel om penger.

Forfatterne er internasjonalt anerkjent og bøkene preges av erfarne fagpersoners historiske tilnærming og kritiske vurdering av ulike behandlingsmetoder i lys av tilgjengelig viten. De er, antallet til tross, forbausende enhetlige i sin kliniske tilnærming og i hvor dypt de går. Bøkene fungerer etter intensjonen om å være en bred innføring i faget, og vil man videre, er referanselistene til hjelp.

Bokverket anbefales på det varmeste til utdanningskandidater innen oral og maxillofacial kirurgi, og bør også kunne være til glede for kirurger som vil holde seg oppdatert.

Anbefalte artikler