Tenkemøte om rusbehandling

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Kompetanseutvikling og samhandling er viktige utfordringer for at helsetjenesten til rusmiddelmisbrukere skal bli bedre.

Det var stor enighet om dette da Legeforeningen samlet ca. 50 engasjerte fagfolk til et tenkemøte den 6. juni. Foranledningen var at Legeforeningen er i gang med et gjennombruddsprosjekt om rusbehandling, samt en statusrapport om de utfordringer som helsetjenesten står overfor i behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere.

Hensikten med samlingen var å få innspill og erfaringer fra ulike felter innen rusområdet, peke på særlige satsingsområder og foreslå tiltak som kan bedre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.

Gjennombruddsprosjektet utgår fra Medisinsk fagavdeling i Legeforeningen og ledes av Per Føyn, avdelingsoverlege ved Aker universitetsykehus - klinikk for psykiatri (1).

Avdeling for informasjon og helsepolitikk har ansvar for statusrapporten. Kontaktpersoner er Ingrid Høie og Terje Sletnes.

Anbefalte artikler