Seminar om sykehusledelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tro mot tradisjonen vil Legeforeningen også i år arrangere seminar om ledelse for sykehusdirektører og leger med lederansvar.

  Seminaret - tidligere kalt Sjeflegeseminar - går nå inn i sitt 12. år. Det avholdes som vanlig på Soria Moria hotell og konferansesenter mandag 26. og tirsdag 27. september. Seminaret er annonsert på Overlegeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/overlegeforeningen og i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005, under kurs og møter.

  Et viktig element i foretaksreformen er finansiering som styringsmiddel. Er prinsippet riktig? Skal helse behandles som andre varer og tjenester, underlagt økonomiske lover som kanskje kan være skadelig for de av våre medborgere som er bosatt i grisgrendte strøk? Hvis dette er tilfelle, er da de økonomiske spillereglene vi nå er undergitt rasjonelle?

  Dette er første tema på seminaret. Inspirert av tsunami-katastrofen i Thailand og den stadige trusselen om nye infeksjonssykdommer som kan ramme oss, tar vi også opp katastrofeberedskapen som våre institusjoner er pålagt å ha. Vi er også i ferd med å bli rammet av en obesitas-epidemi. Dette faktum var utgangspunktet for å diskutere forholdet mellom behandling og forebygging. Er kirurgi det eneste svaret på obesitas-problemet? Hvis ikke, hvem har ansvaret for andre tiltak? Samhandling mellom første- og annenlinjetjenesten står her sentralt. Dette problemkomplekset vil bli belyst både fra primærhelsetjenesten og fra sykehusene.

  De store endringene som har funnet sted og som fortsatt skjer, med rammene for vår institusjonshelsetjeneste, vil ha en effekt på våre medisinske realiteter. Vi tror at dette seminaret vil være et forum for å belyse slike endringer. Det vil derfor være et viktig møtested for utformingen av vår fremtidige medisinske hverdag.

  Vi håper på mange deltakere og konstruktive debatter, og minner om påmeldingsfristen som er 15. august.

  Eventuelle spørsmål kan også sendes til sekretariatet v/Edith Stenberg, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo eller e-post: edith.stenbergcommat;legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media