Medlemstilbud

Artikkel

Medlemstilbud

Ny statusrapport

Legeforeningens femte statusrapport Rom for faglighet - til pasientens beste kan bestilles i papirversjon ved henvendelse til Posten, Den norske lægeforening, postboks 1152 sentrum, 01017 Oslo, eller e-post: postencommat;legeforeningen.no.Pris: kr 150 inkludert porto. PDF-versjon av rapporten kan lastes ned fra Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=74277

Anbefalte artikler