Verden kjemper mot kreften

Artikkel

Rundt sju millioner mennesker dør hvert år av kreft. I begynnelsen av juni var verdens kreftekspertise samlet i Sveits for å utarbeide en global kontrollstrategi mot kreft.

Kreft er nå den nest mest vanlige dødsårsaken i verden. Mer enn 20 millioner mennesker lever med kreft, og hvert eneste år dør rundt sju millioner av sykdommen. Det anslås at tallet vil øke med 50 % i løpet av 15 år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Kreft er en enorm byrde for pasienter, pårørende og samfunnet. Det er en av de vanligste dødsårsaker i verden, og forekomsten øker, særlig i utviklingsland, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, LEE Jong-Wook.

Under Verdens helseforsamling i mai ble det vedtatt en resolusjon om kreftforebygging og -kontroll. Resolusjonen oppfordrer alle land til å utforme nasjonale kreftprogrammer, og fokusere på forebygging, tidlig diagnose og screening, samt forbedret behandling og palliativ medisin.

En nyetablert komité, Cancer Advisory Committee, arbeider for å utarbeide en global kontrollstrategi mot kreft. Komiteen består av krefteksperter fra 15 land.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8711

Anbefalte artikler