Notiser

Artikkel

Ofte komplikasjoner ved keisersnitt

Minst to av ti kvinner som får utført keisersnitt opplever komplikasjoner i forbindelse med inngrepet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8557

Gabrielsen går god for uavhengighet

Helseministeren mener Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er uavhengig i forhold til myndigheter og næringsliv. Spørsmålet har blant annet kommet opp i forbindelse med at senteret er tiltenkt en sentral rolle i arbeidet med å fremskaffe uavhengig faglig informasjon om legemidler.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8595

Stortinget til kamp mot feilmedisinering

Stortinget bad, under behandlingen av Legemiddelmeldingen, regjeringen utrede hvordan en skal få tatt i bruk multidosepakninger i større grad enn hva som nå er tilfellet, for å unngå feilmedisinering.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8628

Ny styreleder i Leger uten grenser

– Vi må bryte stillheten rundt usynlige kriser som sultkatastrofen i Niger, sier den nyvalgte styrelederen i Leger uten grenser, Ingvil Sørbye.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8578

Bedrer WHO-samarbeidet mot nye smittefarer

Medlemslandene i Verdens helseorganisasjon har vedtatt et nytt helsereglement for å kunne begrense internasjonal spredning av smittsomme sykdommer.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8520

Kritiserer tidsskriftenes bånd til industrien

– Medisinske tidsskrifter er korrupte og avhengige av legemiddelindustrien. Det er tidligere BMJ-redaktør Richard Smith som fyrer av denne kraftsalven i en artikkel i det fagvurderte nettidsskriftet PLOS Medicine.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8514

– Helsepersonell viktige for røykerne

31. mai ble Verdens røykfrie dag markert, for attende året på rad. Oppmerksomheten ble rettet mot helsepersonell og røykeslutt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8619

Mangel på Trandate injeksjonsvæske

Trandate injeksjonsvæske kan for tiden ikke leveres, noe som kan medføre problemer når det er behov for intravenøs tilførsel av legemidler ved alvorlig hypertensjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8569

Samarbeid om behandling av sykelig overvekt

Et regionalt senter for behandling av sykelig overvekt er under etablering ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8563

Mor- og barnundersøkelsen inn i ny fase

Den norske mor- og barnundersøkelsen er nå kommet så langt at det kan utlevers kvalitetssikrede data til forskningsprosjekter, melder Folkehelseinstituttet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8531

Anbefalte artikler