Notiser

Artikkel

Hundreårsmarkering ved Rikshospitalet

Mye har skjedd siden Rikshospitalet ble opprettet i 1926, og mange endringer er gjort etter hvert som både medisinen har utviklet seg, og samfunnets syn på sykdom, liv og helse er endret.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8756

Epilepsisykehus feirer 100 år

Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) kan i år feire 100 år, og første uken i juni var viet markering av jubileet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8677

Tenåringsaborter i fritt fall

Antall aborter blant tenåringsjenter var i 2004 det laveste som noen gang er observert i Norge.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8718

Kreftforskningspristil Kaasa

Professor Stein Kaasa ved St. Olavs Hospital er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for sin innsats innen lindrende medisin.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8741

Trenger spesialister

For ett år siden konkluderte Statskonsult med at Norsk Pasientskadeerstatning manglet medisinsk sakkyndige. Nå frir Norsk Pasientskadeerstatning til legene for å få hjelp.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8683

Færre svangerskapskontroller

De nye faglige retningslinjene for svangerskapsomsorgen bygger på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO), som sier minimum fire konsultasjoner. I Norge blir det likevel minimum åtte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8665

Bedre arbeidsmiljø

Etter ett år med røykfrie serveringssteder viser en rapport at målet om bedre arbeidsmiljø for de ansatte er oppnådd. – Det er utrolig at innføringen har vært så vellykket, sier helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8640

Sykehus anmeldt for ulovlig journalinnsyn

Datatilsynet har politianmeldt Helgelandssykehuset på grunn av manglende sikring av person- og helseopplysninger.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8656

Oppdaterte nyheter fra Tidsskriftet

Tidsskriftet tilbyr nå en såkalt RSS-feed. Dette betyr at du i et eget program, i e-postprogrammet eller i nettleseren automatisk kan få oppdaterte nettnyheter fra Tidsskriftet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8732

Anbefalte artikler