Delte meninger om egen helseforskningslov

Artikkel

Forslaget fra Nylenna-utvalget om en ny lov om medisinsk og helsefaglig forskning, samt en felles henvendelsesinstans, får ikke uforbeholden støtte.

Nylenna-utvalget fikk for to år siden i oppdrag å kartlegge dagens regulering av medisinsk og helsefaglig forskning i Norge, vurdere hvorvidt denne reguleringen var hensiktsmessig, og foreslå eventuelle endringer.

Fra høringsinstansene får Nylenna-utvalget støtte i at noe må gjøres for å forenkle reguleringen av medisinsk forskning. Men flere er uenige i forslaget om å utarbeide én helseforskningslov.

Bioteknologinemnda mener at utvalgets mandat har vært for snevert, fordi hovedargumentene også har gyldighet for annen forskning som involverer mennesker. De hevder at medisinske forskningsinteresser har vært for tungt representert i utvalget.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8601

Anbefalte artikler