Laparoskopisk kirurgi kan benyttes ved tykktarmskreft

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Pasienter med kreft i øvre del av tykktarmen har sannsynligvis like god prognose dersom man velger laparoskopisk kirurgi.

Man bør fremdeles velge åpen kirurgi ved svulster i rectum. Foto Image 100

I en multisenterstudie fra Storbritannia med nesten 800 pasienter ble laparoskopisk kirurgi sammenliknet med åpne inngrep hos pasienter med kreft i tykk- og endetarm (1). Omkring en tredel ble randomisert til åpen kirurgi. Forfatterne brukte korttidsresultater som surrogatmål for overlevelse over tid; metastaser i apikale lymfeknuter, andelen preparater med frie reseksjonsrender og dødelighet under sykehusoppholdet.

Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to gruppene. Komplikasjonsraten var lavest hos pasienter som hadde blitt operert laparoskopisk, men høyest i de 123 tilfellene der man måtte gå fra laparoskopi til åpen kirurgi.

– Denne studien støtter at laparoskopisk kirurgi sannsynligvis kan brukes ved coloncancer, sier overlege Hartwig Kørner ved Stavanger Universitetssjukehus. – Derimot var resultatene mer tvilsomme for svulster i rectum. Inntil videre bør vi her holde oss til åpne inngrep. Noen endelige avgjørelser kan vi dessuten ikke ta før vi har resultatene etter minst tre år.

Kørner savner en angivelse av hvor mange pasienter som ble operert for tarmkreft, men som ikke kunne inkluderes i studien: – Dette ville gi oss bedre innsikt i om utvalget var representativt. At det var vanskelig å rekruttere et tilstrekkelig antall pasienter, viser at det er mer besværlig å gjøre gode randomiserte studier innen kirurgi enn i andre medisinske fagfelt.

Anbefalte artikler