Bedre behandling av brystkreft

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Adjuvant behandling av tidlig brystkreft bedrer overlevelsen også mange år etter at den er avsluttet.

En internasjonal samarbeidsgruppe samler hvert femte år resultatene fra de fleste randomiserte undersøkelser ved brystkreft. Den siste oppdateringen dreier seg om adjuvant medikamentell behandling av brystkreft i tidlig stadium (1). Gruppen har gjennomgått data fra 145 000 kvinner som var med i kliniske studier fra midten av 1980-årene.

Samlet sett er resultatene positive. Selv om tilbakefallshyppigheten bare reduseres i de første fem årene etter diagnosen, fører adjuvant behandling til bedret overlevelse også gjennom de neste ti år. Det vil si at den absolutte gevinsten av kjemoterapi nesten er dobbelt så høy etter 15 år hos kvinner som var under 50 år da de fikk sykdommen, sammenliknet med femårsdataene. For kvinner med østrogenreseptorpositiv svulst er dødeligheten redusert med omkring 50 % dersom de får antracyklinbasert behandling kombinert med tamoksifen.

– Studien bekrefter at adjuvant behandling ikke bare utsetter tilbakefall, men også helbreder sykdommen, sier overlege Bjørn Naume ved Radiumhospitalet. – Resultatene ved bruk av nyere medikamenter er ikke inkludert, så overlevelsen vil sannsynligvis bli enda bedre for de pasientene som får brystkreft i dag.

En slik oversikt sier heller ikke noe om hvilke pasienter som ikke trenger behandling. Dette er en viktig utfordring i fremtiden, fordi mange pasienter nå oppdager brystkreft på et stadium hvor risikoen for gjenværende kreftceller etter gjennomført lokal behandling er liten.

Anbefalte artikler