Les mer om ...

Artikkel

Legionella slo til – igjen

Utbruddet av legionærsykdom i Østfold på forsommeren tok flere menneskeliv og spredte berettiget engstelse i hele fylket. I Trondheim ble det i perioden 2001 – 04 påvist 19 sporadiske tilfeller av legionellose. Erfaringene fra Østfold og Trondheim tyder på at Legionella pneumophila er en naturlig forekommende bakterie i mange vannkilder, og viser at effektivt smittevernarbeid krever tverrfaglig kompetanse.

Legionærsykdom – smittevern med blålys

Er legionella på fremmarsj?

Legionella i Trondheim – smitteoppsporing og miljøkartlegging

Smitte, smerte og depresjon i sykehjem

Temaserien om sykehjemsmedisin avsluttes med artikler om smittevern, smertemåling ved kognitiv svikt, depresjon og om når sykehjemspasienter skal innlegges i sykehus. Antall eldre over 65 år vil fordobles i Europa de neste 50 år, og aktiv dødshjelp kan av mange land oppfattes som et kostnadsbesparende tiltak i eldreomsorgen.

Smittevern i helseinstitusjoner for eldre

Smertemålinger hos eldre med kognitiv svikt

Depresjon i sjukeheimar – diagnostikk og behandling

Når skal sykehjemspasienter innlegges i sykehus?

Omsorg ved livets slutt eller aktiv dødshjelp?

Medisinsk identitet og forankring

Medisin, i vid forstand, henger sammen med kultur og samfunnsforhold. I antikkens Roma virket gresk legekunst side om side med romersk folkemedisin. I sin analyse fra vår egen tid finner Nylenna & Larsen flere trekk som særpreger norsk medisin og helsevesen. I Nicaragua kolliderer sosialantropologiske, psykologiske, medisinske og politiske tilnærminger til aktuelle sykdomsfenomener.

Den greske legekunsten i Roma

Finnes det en egen norsk medisinsk identitet?

Grisi siknis, hekseri og autonomi

Anbefalte artikler