Vaktkompetanse i generell kirurgi

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Arbeidsgiver må legge til rette for at den enkelte lege får nødvendig etterutdanning for å opparbeide og opprettholde vaktkompetansen.

Under landsstyrets behandling av en sak om utredning av spesialitetsstrukturen i kirurgiske fag (Løvig-utvalgets utredning) i Molde i 2003, vedtok landsstyret å be sentralstyret utrede metoder og virkemidler som kan benyttes for å sikre god kvalitet på vaktkompetansen i generell kirurgi både på mindre og større sykehus.

Saken har vært forelagt spesialitetskomiteen i generell kirurgi, den har vært behandlet av spesialitetsrådet og vært under lengre tids behandling i Norsk kirurgisk forening.

I tråd med synspunkter som er innkommet fra de berørte instanser, anser sentralstyret at norsk spesialistgodkjenning i generell kirurgi gir den nødvendige grunnleggende kompetanse for god kvalitet på vaktkompetansen i generell kirurgi på norske sykehus. I tillegg er det et arbeidsgiveransvar å sikre legenes realkompetanse i forhold til den enkelte sykehusavdelings vaktansvar, uttaler sentralstyret. Arbeidsgiver må legge til rette for at den enkelte lege får nødvendig etterutdanning for å opparbeide og opprettholde vaktkompetansen.

Anbefalte artikler