God effekt av cochleaimplantasjon

Artikkel

Voksne pasienter som har fått operert inn cochleaimplantat, oppnår til dels like god hørsel som hørselshemmede med høreapparat.

Spesialist i øre-nese-halssykdommer, Birger Mo ved Rikshospitalet, har undersøkt voksne pasienter med ervervet døvhet som ble operert med cochleaimplantasjon (CI) i perioden 1986 – 2001. I doktoravhandlingen Cochlear implants in adults – A study of quality of life, har han sammenliknet CI-pasienter med andre grupper hørselshemmede, blant annet pasienter som har vært utredet med tanke på cochleaimplantasjon, men som ikke har fått dette.

Mo konkluderer med at voksne CI-opererte oppnår sosial hørsel på linje med, eller til dels bedre enn velfungerende tungt hørselshemmede med god nytte av vanlige høreapparater. CI-pasientene har bedre livskvalitet enn pasienter som ikke er operert, og de har signifikant mindre angst og depresjon.

Han disputerte 10. juni 2005 ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8537

Anbefalte artikler