Depresjon øker med alderen

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for depresjon øker med alderen og rammer flere i 80-årene enn i 20-årene. Tidligere har man trodd det var motsatt.

  Psykiater Eystein Stordal bygger sin doktoravhandling, Aspects of the epidemiology of depressions based on self-rating in a large general health study, på selvrapportert depresjon fra 60 000 personer i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 1995 – 97. I aldersgruppen 20 – 29 år rapporterte 4 % om depresjon, mens i gruppen over 80 år var hele 20 % deprimerte. Graden av depresjon er målt ved hjelp av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Rundt en tredel av eldre med somatiske helseproblemer rapporterer om angst og/eller depresjon, men det er stor forskjell ut fra hvilke helseproblemer pasienten har. Sammenhengen varierer fra 21 % ved høyt blodtrykk til 43 % ved fibromyalgi.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8418

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media