Tenåringer og amblyopibehandling

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I det siste har det kommet flere rapporter fra USA hvor man bemerker at amblyopi kan behandles i tenårene. I Tidsskriftet nr. 9/2005 (1) er det referert til en randomisert studie publisert i aprilutgaven av Archives of Ophthalmology, hvor barn i alder 7 – 17 år deltok (2). Blant deltakerne var kun 103 i aldersgruppen 13 – 17 år, mens 404 var i aldersgruppen 7 – 12 år. 25 % av tenåringene responderte på behandling, og ingen oppnådde visus 1,0. Endelig visus ble sammenliknet med visus før bruk av ny optimal brillekorreksjon. Opplysninger om mange basisfakta mangler, slik som hvor mange som tidligere var behandlet før skolealder og hvilket visusnivå deltakerne hadde ved avsluttet eller oppgitt behandling. Uten slik kunnskap om deltakerne og med utgangsvisus registrert uten at optimal brillekorreksjon er brukt i seks uker, kan man ikke konkludere med at tenåringene er behandlet for amblyopi. Forbedringen av visus kan skyldes bedre briller. Det er et kjent faktum at visus kan svekkes med en rekke på synstavlen når lappebehandlingen seponeres, men det er vanlig at den opparbeides ved ny omgang med lappetrening.

  Norske Ortoptisters Forening er bekymret for konsekvensen av en forandring i den i dag velfungerende synsscreeningen av fireåringer på helsestasjonene (3) – (5). All klinisk erfaring tilsier at tidlig behandlingsstart gir bedre prognose, flere oppnår visus 1,0. For barnet er det lettere å gjennomføre amblyopibehandlingen i barnehagealder enn i skolealder. Øyeskader, komplikasjoner ved kataraktoperasjoner og aldersrelatert maculadegenerasjon har en overhyppighet på det dominante øyet, det med best visus. Pasienter med amblyopi vil ha en større risiko for å bli sosialt blinde, med større behov fra hjelpeapparat.

  Norske Ortoptisters Forening er betenkt over at Tidsskriftet publiserer sammenfatning av rapporter uten at man har sett på rapportens faglige nivå. Synsscreening av fireåringer må beholdes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media