Plantemedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Schulz, Volker

  Hänsel, Rudolf

  Blumenthal, Mark

  Tyler, Varro

  Rational phytotherapy

  A reference guide for physicians and pharmacists. 5. utg. 417 s, tab, ill. New York, NY: Springer-Verlag, 2004. Pris USD 50

  ISBN 3 -540- 40832 -0

  Boken foreligger i fire tidligere utgaver på tysk, og dette er den andre utgaven som er oversatt til engelsk. Professorene Schultz og Hänsel har plantemedisin (fytoterapi) som spesialfelt, deres amerikanske medforfattere er nylig avdøde Varro Tyler og Mark Blumenthal, leder for American Botanical Council.

  I begynnelsen er det en innføring i klinisk fytoterapi, med beskrivelse av ekstraksjon, identifisering av innholdsstoffer og standardisering. Vi får også vite hvordan en klassisk urtete komponeres, med virkestoffer, hjelpestoffer, korrigens og så videre. Forskjellen mellom fytoterapi og bruk av legemidler beskrives også, og sikkerheten ved bruk og også kostnader drøftes. Forfatterne beskriver tyske myndigheters arbeid gjennom den såkalte Commission E – man har klassifisert urter og utgitt monografier der hver urt er beskrevet i detalj. Salget av urtebaserte medikamenter i Tyskland har vist tydelig nedgang i flere år på rad, en ny opplysning for undertegnede.

  Etter innledningen følger åtte kapitler der fytoterapi ved bl.a. hjerte- og karsykdommer, luftveislidelser og hudsykdommer beskrives. Stilen er grundig, drøftende og vitenskapelig. Forfatterne har lagt liten vekt på botanikk, men drøfter desto grundigere virkningsmekanismer og klinisk relevans. Det er bilder av de mest omtalte urtene og mange tabeller, med bl.a. oversikt over kliniske studier. Enkelte standardiserte produkter omtales også, særlig i forbindelse med slike studier. Noen kapitler innholder teoppskrifter som alternativ til standardpreparatene. Hvert kapittel avsluttes med en fyldig litteraturliste. Bakerst i boken er det en liste over de 100 mest solgte planteproduktene i Tyskland og en stikkordliste.

  Som det fremgår av tittelen er boken først og fremst skrevet for leger og farmasøyter med spesiell interesse for fytoterapi. Klinisk fytoterapi er lavt prioritert ved våre universiteter, i motsetning til i Tyskland. Boken anbefales til alle som vil bli oppdatert på forskningen omkring bruk av plantebaserte stoffer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media