Tenåringer kan behandles for amblyopi

Artikkel

Barn og ungdom helt opp i 17-årsalderen kan behandles for amblyopi, i motsetning til hva man tidligere har trodd.

Det antyder en amerikansk studie utført av Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG), publisert i Archives of Ophthalmology. 507 barn i alderen 7 – 17 år, alle med ensidig synssvekkelse (amblyopi), deltok i studien. Barna fikk 2 – 6 timers lappebehandling per dag i tillegg til briller og synstrening. Barna i alderen 7 – 12 år fikk i tillegg atropinsulfat øyedråper. Kontrollgruppen fikk kun briller og ingen behandling.

Forskerne definerte en synsbedring som muligheten til å lese minst to linjer lenger ned på synstavlen med det svekkede øyet. Resultatene viste at 53 % av barna i alderen 7 – 12 år, som fikk briller, lappebehandling, øyedråper og synstrening oppnådde denne forbedringen, mens 25 % i gruppen som kun fikk briller opplevde bedring. For barna mellom 13 – 17 som fikk briller og lappebehandling, opplevde 25 % synsbedring, mens 23 % av barna som kun fikk briller opplevde det samme. I denne aldersgruppen fikk imidlertid 47 % av barna som ikke tidligere var blitt behandlet for amblyopi, synsbedring, sammenliknet med 20 % i kontrollgruppen. De færreste av barna oppnådde likevel optimalt syn (20/20).

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8113

Anbefalte artikler