Notiser

Artikkel

Registrering av kliniske forsøk

Sammen med en rekke medisinsk-vitenskapelige tidsskrifter verden over oppfordrer Tidsskriftet forskere til å registrere sine kliniske forsøk i et offentlig tilgjengelig register.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8087

Trinnprismodellen utvides

1. mai ble den nye trinnprismodellen utvidet til å inkludere ytterligere fem virkestoffer. Trinnprismodellen innebærer at det fastsettes en maksimal refusjonspris som en prosentandel av det patenterte legemidlets siste maksimalpris.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8102

Screening for aortaaneurisme redder liv

Nok en studie viser at screening for abdominalt aortaaneurisme kan redde liv. Det viser en dansk studie publisert i BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7961

Tilbud for dobbeltdiagnose rus og psykiatri

Helse Øst RHF har etablert Norges første regionale kompetansesenter for dobbeldiagnose innen rus og psykiatri ved Sykehuset Innlandet HF, Sanderud.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8106

Geriatrien i medvind

Norsk geriatri har lenge hatt lav status og lavt selvbilde, men nå kan det se ut til at spesialiteten er i ferd med å reise seg. Interessen rundt norgeshistoriens første geriatrikongress 25. – 26. april var over all forventing.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8075

Simvastatin blir førstevalg

Fra 1. juni innføres simvastatin som foretrukket legemiddel blant lipidsenkende preparater. Det er Statens legemiddelverk som har bestemt dette, etter at forslaget har vært ute på høring.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8064

Hvem fortjener Karl Evangs pris?

Hvem har nylig gjort en særlig fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen, og bør hedres for dette? Statens helsetilsyn trenger tips om kandidater som fortjener Karl Evangs pris 2005.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8025

Leger i fri dressur

Tidenes første revy i regi av det nye storsykehuset Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF gav oss et innblikk i sykehushverdagen sett med skjeve hornhinner – som produsenten selv sa det.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8056

Nettbasert manusbehandling

Manusnett er Tidsskriftets Internett-baserte redaksjonelle system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Les mer: www.tidsskriftet.no/manusnett

E-abonnement på ledige stillinger

Det er mulig å bli varslet på e-post om ledige stillinger som annonseres i Tidsskriftet og stillingsdatabasen på nett.

Les mer: www.tidsskriftet.no/pls/spin/pa_profil.passord

Anbefalte artikler