Kartlegger bistillinger

Artikkel

- Ansatte ved sykehusene i regionen skal ikke ha bistillinger som står i konkurranseforhold til egen virksomhet, sier styreleder Mai Vik i Helse Vest RHF. En oversikt viser at 1 578 ansatte i helseregionen har en bistilling. - Pasientene må være sikre på at helsepersonell fullt og helt tar utgangspunkt i det som er best for pasienten, uten å være påvirket av personlige interesser utenfor helseforetaket, sier Mai Vik.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=8195

Anbefalte artikler