Kalsium og vitamin D forebygger ikke brudd

Artikkel

Tilskudd av kalsium og vitamin D₃ ser ikke ut til å minske risikoen for lårhalsbrudd hos eldre kvinner.

En randomisert kontrollert studie publisert i BMJ konkluderer med dette etter å ha fulgt 3 300 britiske kvinner over 70 år med en eller flere risikofaktorer for lårhalsbrudd. Som risikofaktorer regnes blant annet tidligere brudd, lav kroppsvekt, røyking og generelt dårlig helse.

Kvinnene ble delt i to grupper, hvor kvinnene i den ene gruppen fikk råd om hvordan de unngår fall, samt tilskudd av 1 000 mg kalsium og 800 IE (20 g) vitamin D₃ daglig. Kontrollgruppen fikk kun en brosjyre om kosthold, samt råd om hvordan de unngår fall. Kvinnene ble fulgt opp over en periode på gjennomsnittlig to år. I løpet av denne perioden var antall brudd lavere enn forventet i begge gruppene, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Forskerne fant ingen bevis for at tilskudd av kalsium og vitamin D₃ reduserer risikoen for beinbrudd som følge av fall. De fant heller ikke bevis for bedret livskvalitet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8266

Anbefalte artikler