Tilleggsbehandling ved Parkinsons sykdom

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Rasagilin kan hjelpe enkelte pasienter med Parkinsons sykdom.

Pasienter med Parkinsons sykdom som har brukt levodopa i lang tid, får store svingninger i motorisk funksjon. Det finnes flere typer medikamenter som kan gis i tillegg til levodopa og som reduserer plagene. Hemmere av enzymet monoaminooksidase (MAO-hemmer) eller katekolamin-0-metyltransferase (COMT-hemmer) er mest brukt.

I et klinisk forsøk med nesten 700 pasienter fikk en tredel rasagilin, en ny type MAO-hemmer, en tredel COMT-hemmeren entacapone og en tredel placebo i tillegg til levodopa (1). Etter 18 uker hadde pasientene som fikk aktivt medikament, signifikant bedring i forhold til placebogruppen med henblikk på både subjektive plager, motoriske funksjoner og evne til å utføre daglige aktiviteter.

– Redusert nedbrytning av levodopa ved hjelp av enzymhemmere forlenger effekten av medikamentet, sier overlege Jan Aasly ved Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital. Han er bare moderat begeistret over resultatene av den nye studien.

– Dette er egentlig ingen nyhet, og effekten er mer beskjeden enn vi kan lese av studien. Forskerne inkluderte bare pasienter som var svært plaget av motoriske svingninger, og måtte etter hvert ta med flere for å kunne vise effekt av betydning. Selv om nye alternativer for dem vi ikke kan hjelpe, alltid er velkommen, vil de aller fleste klare seg bra på optimal dosering av levodopa, sier Aasly.

Anbefalte artikler