Raskt og motstandsdyktig HIV-virus

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Multiresistente HIV-virus er gjerne mindre virulente. En kasuistikk fra USA viser at dette ikke alltid er tilfelle.

Legene frykter HIV-virus som er både multiresistente og svært patogene. Foto Michael Freeman/Corbis/SCANPIX

Noen pasienter utvikler AIDS bare måneder etter HIV-smitte, og av og til er HIV-viruset motstandsdyktig mot de fleste tilgjengelige medikamenter. Men hittil har man registrert bare ett tilfelle der disse to omstendighetene opptrådte samtidig (1).

En mann i New York utviklet AIDS, målt som antall CD4-positive celler under det amerikanske grensenivået, og antatt smittetidspunkt var mellom fire og 20 måneder tidligere. Mikrobiologer studerte viruset straks etter at han serokonverterte, og fant at det allerede da var resistent mot de fleste antiretrovirale medikamenter.

Pasienten hadde hatt ubeskyttet sex med flere andre etter at han var smittet. Nyheten om det mulige «mareritt-viruset» skapte store overskrifter i USA.

– Multiresistente virus er vanligvis mindre patogene og har mindre tendens til å gi klinisk immunsvikt, forklarer overlege Johan Bruun ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. – Overføring av slike virus skjer oftest fra pasienter som får behandling. Det påviste viruset så derimot ut til å formere seg like godt som vanlige virus. Det er dette som bekymrer oss mest. Derfor er det nå ekstra viktig at pasienter som er smittet, og som får behandling, sørger for adekvate forholdsregler mot spredning ved seksualkontakt.

Anbefalte artikler