Les mer om …

Artikkel

På flukt fra borgerkrig

Medisinstudentenes humanitæraksjon er i år rettet mot HIV og AIDS blant flyktninger i Liberia, Sudan, Somalia og Sierra Leone, fire land som har gjennomgått årelange borgerkriger. Under landsstyremøtet i Bergen skal flere fotografier selges til høystbydende, og midlene går uavkortet til innsamlings-aksjonen.

På flukt

Moderne behandling ved kardiogent sjokk

Akutt revaskularisering og bruk av aortaballongpumpe har bedret prognosen ved kardiogent sjokk. Bruk av inotrope medikamenter kan ha ugunstige effekter, men nye midler som øker kalsiumsensitiviteten, virker lovende.

Kardiogent sjokk – nye behandlingsmuligheter

Operasjon for lyskebrokk – i tråd med retningslinjene

Antall operasjoner for lyskebrokk har økt betydelig og andelen øyeblikkelig hjelp-innleggelser har gått ned etter 1990. Behandlingspraksis er relativt lik over hele landet. Nettplastikk brukes nå i fire femdeler av operasjonene. Dette viser en gjennomgang av alle operasjoner for lyske- og lårbrokk i periodene 1990 – 91 og 1999 – 2003.

Operasjon for lyske- og lårbrokk i Norge 1990 – 2003

Terminal omsorg i sykehjem

Sykehjem egner seg godt til god dødspleie, og god lindrende behandling kan bidra til at døende gamle ikke belastes med unødig sykehusinnleggelse i sine siste levedager. I temaserien om sykehjemsmedisin omtales dessuten bruk av tvang, kroniske smerter og betydningen av en omfattende omorganisering av et sykehjem.

Bruk av tvang i sykehjem

Kroniske smerter hos sykehjemspasienter – selvrapportering og sykepleiers vurdering

Sykehjemmene som arena for terminal omsorg – hvordan gjør vi det i praksis?

Fugl Fønix – det mangefasetterte sykehjem

Gruppepraksis er mest populært

Nesten to tredeler av norske allmennleger arbeider i en gruppepraksis med 2 – 4 leger, og mange leger i solopraksis ønsker å arbeide sammen med flere leger. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant fastleger høsten 2002.

Kjennetegn ved solo- og gruppepraksiser i norsk allmennmedisin

Foran landsstyremøtet i Bergen

Offentlige eller private helsetjenester – spiller det noen rolle? Hvordan skal det økende antall eldre få dekket sine behov for helsetjenester? Dette er temaer for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtets først dag. Mest interesse er nok likevel knyttet til organisasjonssaken og – ikke minst – til valget av ny president.

Én sterk legeforening

En aktiv forening for alle

Legeforeningen som helsepolitisk aktør

Hvorfor jeg vil bli president i Legeforeningen

Foran avgjørende beslutninger

Offentlig eller privat helsetjeneste?

Presidentvalg med to kandidater

Den norske lægeforenings regnskap 2004

Hvor representativt er landsstyret?

Anbefalte artikler