Lavt blodtrykk ved fødselen

Artikkel

Funnene i en ny doktoravhandling kan ha betydning for forståelsen av hvorfor enkelte syke nyfødte kan ha lavt blodtrykk og må behandles.

Spesialist i barnesykdommer, Ragnhild Støen, har i en doktoravhandling ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sett på mekanismer for hvordan blodtrykk og blodstrøm hos griser reguleres i tiden etter fødselen. Det produseres og frigjøres mye nitrogenoksid i lungene hos nyfødte barn. Dette er avgjørende for normal blodstrøm og gassutveksling i lungene etter fødselen.

Støen undersøkte det samme systemet for karutvidelse i det store kretsløpet for å se om det skjer forandringer også her. – Nitrogenoksidsystemet ser ut til å være oppregulert rett etter fødselen i forhold til to uker senere. I tillegg fant vi at det skjer endringer i forholdet mellom to ulike signalveier for karutvidelse, nemlig nitrogenoksid og endotelderivert hyperpolariserende faktor (EDHF), i løpet av de første ukene etter fødselen, sier Støen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7922

Anbefalte artikler