Helse kan ikke alltid telles

Artikkel

Tallfesting av livskvalitet i nytte-kostnad-analyser av helsetjenester gir ikke et troverdig resultat, ifølge en ny doktorgrad.

Trude Margrete Arnesen konkluderer med dette i doktoravhandlingen Counting health? A critical analysis of Cost Utility Analysis as a tool for setting priorities in health, som utgår fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hun har satt et kritisk søkelys på de mest brukte teknikkene for å telle helse og livskvalitet i en bestemt type helseøkonomisk analyse. I Cost Utility-analyser måles pasientnytte som summen av vunne leveår og bedret livskvalitet. «Helseproduktet» kan da telles i kvalitetsjusterte leveår (QALYs) eller sykdomsjusterte leveår (DALYs). – Hele tilnærmingen avhenger av at man kan tallfeste livskvalitet eller verdien av leveår. Leveår med sykdom gis mindre verdi enn leveår som frisk. Verdien av leveårene angis på en numerisk skala fra 0 til 1, hvor 0 er lik død og 1 er lik frisk med god livskvalitet. Spørsmålet jeg stiller er om dette lar seg gjøre på en fornuftig måte, sier Arnesen. Hun mener det er viktig å lage beslutningssystemer som tar hensyn til at mange av de viktigste aspektene ved helse og helsetjenester ikke kan tallfestes direkte.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=8035

Anbefalte artikler