Doktoravhandlinger ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU)

Artikkel

Sturla Molden, Ph.D. i nevrovitenskap.

Quantitative analyses of single units recorded from the hippocampus and entorhinal cortex of behaving rats. Utgår fra Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 23.2. 2005.

Ragnhild Støen, dr.med.

Endothelium-dependent vasodilation in the femoral artery of developing piglets. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet. Disputas 4.3. 2005.

Wenche Brenne Drøyvold, Ph.D. i samfunnsmedisin.

Epidemiological studies on weight change and health in a large population – The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 4.3. 2005.

Aslak Steinsbekk, Ph.D. i klinisk medisin.

Homeopathy in the prevention of upper respiratory tract infections in children. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 14.3. 2005.

Hill-Aina Steffenach, Ph.D. i nevrovitenskap.

Memory in hippocampal and cortico-hippocampal circuits. Utgår fra Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet. Disputas 16.3. 2005.

Anbefalte artikler