Forebygging, inspirasjon og mestring

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  NRK, Puls-redaksjonen,

  Frisk året rundt

  272 s, ill. Oslo: Cappelen, 2004. Pris NOK 349

  ISBN 82-02-23646-0

  PULS er Norges største helseredaksjon. Hver mandag følger 600 000 – 700 000 dette TV-programmet. Redaksjonen har skrevet en bok med intervjuer av fageksperter. Mange av intervjuene er med dem som utgjør Puls’ ekspertpanel, men også med en rekke andre vi kjenner som helseopplysere i ulike medier. Målgruppen er den samme som for programmet – så mange som mulig av oss nordmenn. Intensjonen er å bidra til bedre mestring slik at dagene kan bli bedre – året rundt.

  Boken er delt inn i de fire årstider med plager og utfordringer vi alle møter i ulik grad og ikke minst med ulik mestringsstrategi. Med 24 ekspertintervjuer ville man kanskje forvente advarende pekefingre. Men heldig kombinasjon av faglig tyngde, journalistisk formulering og moderne budskapsformidling kan illustreres med følgende setninger over en farget helside: «Vi kjenner når vi er sultne. Da bør vi spise. Vi kjenner når vi er mette. Da bør vi slutte å spise.» Layout er tiltalende med oversiktlig og godt lesbar tekst i klart språk. Oppsummerende faktabokser, klar fremstilling av essensielle utsagn og velvalgte bilder er karakteristika for en presentasjonsmåte som også fører til nødvendig refleksjon.

  Det er ikke lett å være fagekspert med noen knappe sider til å omtale hodepine, sorgprosess, belastningsplager og verdien av vennskap for å nevne noen av emnene. Jeg kan slutte meg til legens/homøopatens råd om å holde seg varm på beina osv. for å forebygge forkjølelse. Men å forklare forkjølelse med ubalanse i systemet slik at bakteriene får overtaket og allergi som svekket immunforsvar, er så forvrengte forklaringsmodeller at de skaper forvirring – for å si det forsiktig. For øvrig oppleves boken praktisk og jordnær både i måten å forklare ulike helseproblemer på og i rådene til hvordan problemene kan møtes.

  Fagekspertenes kapitler følges der det passer av velvalgte historier om enkeltmennesker som på en lite påtrengende måte gir av sine egne erfaringer. De har møtt ulike utfordringer, blitt mer bevisst hvordan de lever og slik fått et bedre liv.

  Boken gir et helhetlig og gjennomarbeidet inntrykk. Selv kan jeg godt tenke meg å legge den ut på venteværelset, men er redd at den fort blir borte... Jeg ser for meg muligheten til å bruke den overfor de mange jeg møter i min hverdag som har gått sykmeldt lenge. Om det dreier seg om mestring av belastningsplager eller det å «møte veggen», kan lesing av utvalgte kapitler gi bedre grobunn for å komme videre ved neste konsultasjon. Da ønsker jeg meg imidlertid et nytt kapittel om utbrenthet, der fageksperten er mer konkret og direkte i sin tale (skrift).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media