AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Strand, Gerd

  AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi – en grunnbok

  273 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2004. Pris NOK 329

  ISBN 82-450-0103-1

  Boken er utgitt i anledning tiårsjubileet for Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi og er skrevet av en tverrfaglig gruppe som alle har tilknytning til kompetansesenteret. Målgruppen er studenter og yrkesgrupper tilknyttet skole og helsesektor.

  Boken består av ni kapitler. De fire første gir en innføring i de ulike tilstandene AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Disorder), Tourettes syndrom og narkolepsi. De resterende kapitlene omhandler pedagogiske tiltak, medikamentell behandling, psykososiale støttetiltak og psykoterapi samt utradisjonelle behandlingsmetoder. Boken er oversiktlig lagt opp og er lett å lese. Hvert kapittel avsluttes med en omfattende litteraturliste.

  Det gis en oppdatert og oversiktlig innføring i de tilstandene boken omhandler både når det gjelder forhold som etiologi, forekomst, symptomer og utredning. Kapitlet om medikamentell behandling gir fin oversikt over hva som er godt dokumentert behandling per i dag og hva som er mer på utprøvningsstadiet, og vil være nyttig lesing for leger som behandler disse pasientgruppene. Det er også nyttig at man har brukt plass på å omtale utradisjonelle eller såkalte «alternative» behandlingsmetoder, da mange av pasientene er opptatt av dette.

  Delen som omhandler pedagogiske tiltak er etter min mening bokens svakeste. At man omtaler tiltak for alle tre tilstandene i et felles kapittel, går noe på bekostning av oversiktlighet. Det brukes en del plass på mer generelle pedagogiske tiltak for barn med spesielle behov, mens man etter min mening i enda større grad kunne ha vektlagt mer spesifikke tiltak rettet inn mot de ulike tilstandene – ikke minst ved AD/HD, som er en tilstand de fleste lærere må forholde seg til.

  Alt i alt er dette en lettlest, god og oversiktlig bok som egner seg for både pedagoger og helsepersonell som arbeider med mennesker med disse tilstandene. Pasienter og pårørende vil også kunne ha glede av å lese den.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media