Leger tar tobakk på alvor

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Jeg mener leger spiller en viktig rolle i tobakksarbeidet, sier Terje Vigen, Legeforeningens generalsekretær.

Denne plakaten får allmennlegene og spesialistene tilsendt før 31. mai

Verdens røykfrie dag, 31. mai, er i år viet den innsats helseprofesjonene kan gjøre for å redusere omfanget av tobakksepidemien.

– Spesielt i konsultasjonssituasjonen er det viktig å ta opp med den enkelte pasient viktigheten av å kutte ut røyken for å bedre helsen, sier generalsekretæren. Han legger til at det er viktig at legene og medarbeiderne selv går foran som gode eksempler i tobakksarbeidet. På en dag som Verdens røykfrie dag er det også viktig at legene og legekontorene markerer sitt ståsted gjennom å henge opp plakater og informere pasientene om de tilbud som finnes for å få hjelp til å slutte å røyke og å forebygge røykestart.

– Alle allmennlegekontorene og de privatpraktiserende spesialistene vil få tilsendt plakat og bordkort som kan bidra til at tobakk tas opp som tema i konsultasjonen, der det er ønskelig, sier generalsekretæren. Plakaten sendes også sykehusenes hjerte- og lungeavdelinger.

Den oransje gerberaen ble valgt som symbol for Verdens røykfrie dag i Norge allerede i 1999. Den fargesterke, frodige gerberaen ble valgt fordi den gir assosiasjoner om liv og friskhet, og minner om at helse og overskudd vil være gevinsten for alle som klarer å slutte å røyke. Blomsten illustrerer den livskraft og glede det gir å bli røykfri. Siden 1999 er mange tusen gerberaer delt ut gratis i Oslo og andre større byer i Norge. Den oransje gerberaen vil også være synlig under året markering.

Anbefalte artikler