Internasjonal legeorganisasjon mot tobakk nominert til prestisjetung pris

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Den britiske legeforeningens Tobacco Control Resource Center (TCRC) i Edinburgh er nominert til Verdens helseorganisasjons pris World No Tobacco Day Award for 2005.

Faksimile av DVD

I sin begrunnelse overfor Verdens helseorganisasjon (WHO) legger Verdens legeorganisasjon (WMA) som har nominert dem, til grunn at TCRC har vært banebrytende for å få legeorganisasjonene internasjonalt til å samarbeide og å få tobakk på deres nasjonale agendaer.

TCRC ble etablert i 1997, og har produsert mange fremragende informasjonstiltak og brosjyrer. TCRC støtter nasjonale legeforeninger med materiell og kunnskap i tobakksarbeidet og har også gitt støtte til enkeltleger, internasjonale organisasjoner og andre helseprofesjoner i deres arbeid mot tobakksepidemien.

Særlig i år, hvor temaet for Verdens røykfrie dag er helseprofesjonenes innsats og rolle i kampen mot tobakk, er TCRCs arbeid særlig relevant. En pris til denne organisasjonen vil være en sterk anerkjennelse av hva de oppnår og deres langsiktige arbeid for å støtte Verdens helseorganisasjons holdninger og tiltak hva angår tobakkskontroll.

TCRC fremhever legers rolle, som rollemodeller, som klinikere og som meningsbærere for å få til holdningsendinger, heter det i nominasjonsbegrunnelsen fra Verdens legeorganisasjon.

TCRC Multimedia resource omfatter 31 DVD-presentasjoner over emner knyttet til helse, helsepolitikk og røykeslutt. DVDen viser hvorledes leger og øvrig helsepersonell kan gripe fatt i utfordringen som ligger i å redusere sykdom, uførhet og død som følge av tobakksbruk. DVDen kan bestilles via e-post: tcrc@bma.org.uk. Les mer på www.doctorsandtobacco.org

Anbefalte artikler