Etterlyser helhetlig grep om refusjonsordningen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen mener at regjeringen ikke går langt nok i å endre kravene for å få refusjon for legemidler etter individuell søknad.

  Dette kom til uttrykk da Legeforeningen møtte Stortingets sosialkomité til høring om legemiddelmeldingen (1).

  Dagens blåreseptordning er komplisert, uoversiktlig, byråkratisk, kostbar og lite forutsigbar, mente foreningen. Legemiddelmeldingen foreslår tiltak som bidrar til å forenkle systemet, men etter Legeforeningens syn går den ikke langt nok – eller konkret nok – til verks.

  Et av forslagene til forenkling er forhåndsgodkjent refusjon for enkelte legemidler som i dag refunderes etter individuell søknad. Dette anbefaler Legeforeningen. Meldingen åpner videre for at enkelte legemidler kan refunderes på individuelt grunnlag, uten spesialistvurdering. Legeforeningen mener at ordningen bør utformes slik at allmennlegen generelt har myndighet til å sende søknad om individuell refusjon til trygden, og at spesialistvurdering kommer som et tillegg når tungtveiende faglige grunner tilsier det.

  – Det er positivt at meldingen tar til orde for økt satsing på produsentuavhengig legemiddelinformasjon, fremholdt Legeforeningen, som mener at de fem regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS) burde ha fått tildelt en mer aktiv rolle som kompetansesentre for slik informasjon til sykehus og primærleger.

  Legeforeningen er positiv til forskriftsregulering av samspillet mellom helsepersonell og legemiddelindustrien, men etterlyser styrket finansiering av legers videre- og etterutdanning for å sikre enda større uavhengighet i forhold til industrien.

  Legeforeningens høringsnotat er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/index.gan?id=66879.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media