Avviser navlestrengsblodbank

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det er gode grunner til ikke å vedta en lov som legitimerer en virksomhet der private firmaer tjener penger på gravide kvinners usikkerhet, og der den medisinske nytteverdien av nedfrosset navlestrengsblod er høyst usikker.

Dette sa Legeforeningen da den møtte Stortingets sosialkomité til høring om et privat forslag (1) om å sikre at fødende kvinner som ønsker det, kan få tappet, nedfrosset og lagret blod fra navlestrengen.

Legeforeningen gav uttrykk for at transplantasjon av stamceller fra eget navlestrengsblod er en ikke etablert behandlingsmetode i dag, og det er usikkert om det vil bli det i fremtiden.

– Ut fra dagens praksis er det ikke behov for en lov som instruerer fødeavdelingene om plikt til å hjelpe til ved tapping og nedfrysing av navlestrengsblod, mente Legeforeningen.

Legeforeningen mente videre at det er behov for en gjennomgang av firmaenes markedsføring av dette medisinske tilbudet, som har tvilsom nytteverd, at det må fastsettes en avtale om hvor mye penger firmaene kan ta av gravide kvinner for å få utført tappeprosedyren ved sykehuset, og også hvor mye sykehuset skal gis i kompensasjon.

De medisinske fagmiljøene i inn- og utland er enige om at eget navlestrengsblod (såkalt autolog transplantasjon) ikke har noen plass i medisinsk behandling i dag, og at det til nå aldri er blitt publisert resultater fra slik behandling.

Behandling med stamceller fra en frisk vevstilpasset donor (såkalt allogen transplantasjon) fra en offentlig biobank er en etablert behandling i Norge. Blodet hentes fra internasjonale biobanker, og per i dag finnes det 180 000 enheter å velge mellom for dem som ikke har vevstypelike søsken.

Reklamen fra kommersielle stamcellebanker fremstiller nedfrysing av navlestrengsblod som en livsforsikring for barnet og en løsning på alle mulige fremtidige sykdommer. Men det finnes bare blodstamceller i navlestrengen, og de kan bare brukes hvis barnet får en blodsykdom. De kan ikke brukes til å kurere andre sykdommer. Beregninger har vist at et nyfødt barn har 0,005 % risiko for å trenge (egne) stamceller til behandling av sykdom i fremtiden. Det er begrenset antall stamceller i en enkelt navlestreng, og det er usikkert hvor lenge de kan lagres nedfrosset.

Anbefalte artikler