Ny presentasjonsform for doktoravhandlinger

Artikkel

Fra og med nummer 7/2005 vil Tidsskrift for Den norske lægeforening endre måten å presentere doktoravhandlinger på.

I stedet for at doktorandene selv sender inn sammendrag av avhandlingen, vil redaksjonen i Tidsskriftet lage nyhetssaker basert på et utvalg av de medisinsk relaterte doktoravhandlingene samt å publisere lister over avhandlingene. I nyhetssakene blir doktoranden intervjuet og får fortelle om avhandlingen. Sakene presenteres primært på Tidsskriftets nyhetssider på Internett. Senere kommer sakene på siden Doktoravhandlinger i nyhetsdelen i Tidsskriftets papirutgave. Doktoravhandlingene løftes frem, og får en mer sentral plass i bladet. Sidene vil også ha lister over medisinsk relaterte doktoravhandlinger som avlegges. En ny nettside om doktoravhandlinger vil ha lenke til alle presentasjoner i Tidsskriftet, samt til universitetenes nettsider med doktorgradsoversikter.

Det er derfor ikke lenger nødvendig for doktorander å sende inn sammendrag av sin avhandling. Har du tips om avhandlinger som fortjener en nyhetsomtale, kan dette sendes til tidsskriftet@legeforeningen.no.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7503

Anbefalte artikler