Notiser

Artikkel

– Sykehus uvitende om pasientrettigheter

Pasientombudene i Helse Øst mottok 23 % flere henvendelser i 2004 enn året før. Henvendelsene avslører stadige brudd på pasientrettighetene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7574

Svikt i psykiatri og rusbehandling

Det er innen psykiatri og behandling av rusmiddelmisbrukere man finner de største utfordringene i de offentlige helse- og sosialtjenestene. Slik oppsummerte helsedirektør Lars E. Hanssen situasjonen da han la frem Statens helsetilsyns tilsynsmelding for 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7556

– Gjør folat mer tilgjengelig

Alle fertile kvinner bør informeres om folat, og vitamintabletter med folat bør være tilgjengelig i dagligvarebutikkene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7419

– Norsk traumebehandling må bli bedre

Innføring av et overordnet traumesystem i Norge kan trolig redde flere liv. Hardt skadede pasienter er avhengige av optimal behandling i alle ledd for å overleve, og i Norge fungerer ikke dette optimalt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7592

Endrer preparatomtalene for COX-2-hemmere

Alle legemidler i gruppen COX-2-hemmere gir økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger. Derfor endres nå preparatomtalen for disse medikamentene, både nasjonalt og internasjonalt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7465

Rikstrygdeverket tilkoblet Norsk Helsenett

41 legekontor kunne per 1. mars sende sykmeldinger og legeerklæringer via helsenettet til Rikstrygdeverket, mens 16 legekontor sender via Trygd-helsepostkassen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7601

Rekordmange doktorgrader i 2004

Rekordmange personer avla doktorgrad ved norske høgskoler og universiteter i fjor. Etter en nedgang et par år har også tallet på medisinske doktorgrader økt igjen.

Les hele saken: www.tidsskriftet.nopls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=7607

Forslaget til ny arbeidsmiljølov for dårlig

– Den nye arbeidsmiljøloven er for dårlig. Fremdeles kan store deler av arbeidslivet unntas fra å ha regulert arbeidstid. Dette må Stortinget rette opp, sier leder i Akademikerne, Christl Kvam.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/?id=62760

Gratis tilgang til amerikanskstøttet forskning

National Institutes of Health (NIH) i USA vil gjøre alle forskningsartikler de har sponset gratis tilgjengelig på Internett.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=7471

Tidsskriftets nettnyheter

www.tidsskriftet.no finner du daglige nyheter av interesse for leger. Under lenken e-abonnement kan du abonnere på et nyhetsbrev med ukens nettnyheter fra Tidsskriftet som sendes ut hver fredag.

Les mer: www.tidsskriftet.no

Anbefalte artikler