()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Røyking og sosiale ulikheter

  Røyking og sosiale ulikheter

  Historisk sett har røyking snart nådd sin sluttfase. I motsetning til slik det var for noen få tiår siden, er lavere sosioøkonomiske lag kraftig overrepresentert blant røykere. Tidlig debut, høyt forbruk og bruk av rulletobakk svekker sjansen for røykeslutt. Dette viser analyser av svar fra flere enn 5 100 nordmenn i alderen 25 – 74 år. Forfatterne etterlyser målrettede tiltak for røykeslutt i lavere sosiale lag.

  Røyking og sosial ulikhet i Norge

  Sosiale ulikheter og røykeslutt blant voksne

  Prostatakreft

  Prostatakreft

  Miljø- og livsstilsfaktorer har betydning for utvikling av prostatakreft, som er den hyppigste solide kreftform hos menn i den vestlige verden. Ny biologisk kunnskap gir mulighet for behandling av premaligne tilstander hos personer med økt risiko for prostatakreft, men flere surrogatmarkører enn prostataspesifikt antigen (PSA) er nødvendig for å sikre korrekt behandling.

  Biologi og behandlingsmuligheter ved utvikling av prostatakreft

  Kan statin forebygge hjerneslag?

  Kan statin forebygge hjerneslag?

  Bruk av statiner gir redusert risiko for hjerneinfarkt hos pasienter med koronarsykdom, aterosklerotisk sykdom eller risikofaktorer for hjertesykdom, men det er ikke klarlagt om statiner kan anvendes som sekundærprofylakse hos alle slagpasienter.

  Kan hjerneslag forebygges med statiner?

  Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge

  Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge

  Innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør et voksende innslag i norsk helsevesen, blant annet innen svangerskaps- og fødselsomsorgen. En fødsel er alltid preget av kvinnens kulturelle og sosiale tilknytning og sårbarhet. Dette stiller store krav til leger og annet helsepersonell. Pasienter fra etniske minoriteter må tas på alvor, og forutinntatte og stereotype forestillinger må unngås.

  Svangerskap og fødsel i et flerkulturelt Norge

  Bør det innføres adgang til fritak for straff ved aktiv dødshjelp?

  Bør det innføres adgang til fritak for straff ved aktiv dødshjelp?

  Et mindretall i straffelovkommisjonen har foreslått å innføre adgang til fritak for straff ved aktiv dødshjelp, mens flertallet går imot dette. Tre forfattere av en artikkel i dette nummer av Tidsskriftet, en filosof, en jurist og en anestesilege, støtter flertallet, men etterlyser en presisering om at aktiv dødshjelp i utgangspunktet fortsatt bør være straffbart.

  Straffelovkommisjonen om aktiv dødshjelp

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media