Sosialkomiteen i Legenes hus

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen hadde 17. februar sitt årlige seminar for Stortingets sosialkomité.

Det var en lydhør sosialkomité som møtte Legeforeningen 17. februar. Foto Ellen Juul Andersen

Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president, innledet om sentrale utfordringer i Helse-Norge. – Det er gledelig å se at aktiviteten i spesialisthelsetjenesten øker, at flere pasienter får behandling og at ventetiden reduseres i tråd med klare politiske målsettinger, sa Bakke.

Komiteen fikk orientering om smertebehandling, akuttpsykiatri og rusmiddelbruk. Komiteen hadde gitt uttrykk for at den spesielt ønsket belyst smertebehandling. – Dette er ett av mange eksempler på områder der Legeforeningen de siste årene har benyttet fagmiljøene til å gjøre opp status og peke ut veien videre, sa Bakke.

Harald Breivik, leder for Norsk smerteforening innledet sammen med Rae Frances Bell, seksjonsoverlege ved Haukeland Universitetssykehus over dette temaet. Hva er situasjonen innen akuttpsykiatrien og hvilke tiltak bør iverksettes? spurte Bjarte Stubhaug, leder av Norsk psykiatrisk forening. Rusmiddelmisbrukernes situasjon etter rusreform 1 og 2 var det tredje området som ble berørt. Har rusmiddelmisbrukerne fått et helhetlig behandlingstilbud? spurte Per Føyn fra Legeforeningens ruspolitisk utvalg.

Komiteens representanter gav uttrykk for at innlederne gav meget solide bidrag, og at komiteen satte stor pris på den faglige innsikt som ble formidlet.

Anbefalte artikler