()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pest er i første rekke en sykdom hos rotter. Sykdommen overføres mellom rottene med bitende lopper som gulper opp bakterier og sprøyter dem inn i bittstedet. Pest kan føre til massedødsfall blant rotter, noe som er et synlig faretegn, for da er det mange «hjemløse» lopper på jakt etter en ny vert, for eksempel en menneskelegg.

  Pasientene som blir smittet med Yersinia pestis av en loppe, vil etter noen dager få uspesifikke symptomer som feber, kvalme, hodepine, muskelverk og halsvondt. Lymfeknutene som drenerer bittstedet kan så bli betent. Da har pasienten byllepest.

  Dersom bakterien sprer seg videre i blodbanen, kan pasientene få septikemi og sekundær lungepest. Disse pasientene kan i noen tilfeller smitte andre ved dråpesmitte. Resultatet kan bli den fryktede primære lungepesten, som er mer smittsom og kan forårsake epidemier av lungepest.

  Et slikt utbrudd stoppes med isolering og behandling av pasientene. Et utbrudd av byllepest stoppes ved å bekjempe loppene med insektmidler. Utrydding av rottene må komme etterpå, ellers risikerer man å forverre situasjonen ved at hjemløse lopper hopper fra de døde rottene over på mennesker. Rotteutrydding har lite for seg dersom man ikke iverksetter langsiktige tiltak for å holde rottene unna.

  I 2003 ble det meldt 2 118 pesttilfeller, inkludert 182 dødsfall, fra ni land i verden. De fleste tilfellene var enkeltstående, men et utbrudd med 11 tilfeller ble meldt fra Algerie. Pest kan i dag behandles med antibiotika, og antiserum har ingen plass i behandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media