()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med spørreskjema om ett vannlatingsparameter, hyppighet, rapporterer Helge Stormorken & Frank Brosstad i Tidsskriftet nr. 1/2005 at kvinner med fibromyalgi har signifikant hyppigere vannlating dag og natt enn friske kvinner, henholdsvis 9,2 og 2,2 ganger mot 5,7 og 0,2 ganger (1).

  Forfatterne diskuterer ikke årsakene til hyppig vannlating, de nevner bare blæren. Hyppig vannlating (pollakisuri) er et uspesifikt symptom som har flere årsaker. For å vite om pollakisuri er uttrykk for patologisk blærefunksjon, må man kjenne døgnvolumet. Spørsmålet er: Har pasienter med fibromyalgi en prerenal (ev. psykogen) eller renal tilstand som gir økt tørste og væskeinntak, eller er det en organisk sammenheng mellom fibromyalgi og blærefunksjon?

  Høyt døgnvolum (polyuri) gir normalt pollakisuri (og nokturi) fordi blærekapasiteten (enkeltvolumet) ikke øker. En type pasienter setter seg på høyt væskeinntak fordi «det er sunt» eller «det er bra å skylle gjennom». Andre årsaker er renale og endokrine, for eksempel ADH-svikt eller dårlig regulert diabetes mellitus. En årsak til nokturi er kardial med tømming av ødemer om natten. Et minimum av undersøkelser er derfor miksjonsliste med klokkeslett og volum for hver enkelt vannlating, som så summeres for 24 timer, og det gjennomsnittlige enkeltvolum bestemmes. Miksjonslisten har i alt seks parametere (2, 3). Den bør føres i minst tre døgn.

  Hvis forklaringen på pollakisurien ikke er økt døgnvolum i forhold til friske, vil miksjonslisten vise de reduserte enkeltvolumene (og det reduserte gjennomsnittlige enkeltvolum). Dette vil være et argument for en sammenheng mellom fibromyalgi og blærens morfologi og nervøse regulering.

  I en lederartikkel i samme nummer av Tidsskriftet (4) er det nevnt at et manuskript basert på studien ikke ble akseptert av internasjonale tidsskrifter, og at det kan foreligge usaklig begrunnelse for dette. Det er all grunn til å tro at avvisningen skyldes høyst ufullstendig metode med ikke entydig tolkbare resultater. Kan symptomet hyppig vannlating brukes som «viktig markør» for fibromyalgi i alle fall? Det råder atskillig usikkerhet om diagnosen fibromyalgi, og symptomets årsak må derfor være best mulig klarlagt for diskusjon om en sammenheng. Hvis noen pasienter drikker mye, andre har blæredysfunksjon hvordan blir sammenhengen da? Det er påfallende at tre hematologisk kompetente leger, men ingen urolog har vært involvert.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media