Engasjert og godt om penis

Trude Fixdal Om forfatteren
Artikkel

Benestad, Esben Esther Pirelli

Keller, Ragnhild Dahl

Aakvåg, Einar

Hardeberg, Geneviève Fonteneau

Penisatlas

241 s, tab, ill. Lysaker: Dinamo Forlag, 2004. Pris NOK 399

ISBN 82-8071-061-2

Dette er en bok i god folkeopplysningsånd. Den henvender seg i første rekke til menn, og er ment å «gi ham (mannen) et grunnlag for å være en stolt mann med en penis som ikke bare kan løfte seg selv, men også mannen den står på».

Esben Esther Pirelli Benestad har mangeårig erfaring som lege og sexolog, de andre tre forfatterne er sexologiske rådgivere og tidligere studenter ved sexiologistudiet ved Høgskolen i Agder. Boken ble til fordi forfatterne i sin praksis har opplevd menns behov for å snakke om og for å vite mer om sin penis. Den faglige begrunnelsen er derfor «…å skape referanser for gutter og menn som i perioder av livet opplever seg selv som utilstrekkelige – bare på grunn av sin penis».

Først tar man for seg penis i menneskets historie – som drømmemotiv, fruktbarhetssymbol, gudsbilde og skjønnhetsideal. Ulike religioners syn på penis og dens anvendelse er omtalt, deri også hvilke konsekvenser seksualfiendtlige holdninger kan ha for mannens selvbilde. Dette er godt balansert uten å være argumenterende, og man har også tatt med avsnitt om penis som redskap til erkjennelse og som gledesspreder. Det er kildehenvisninger i hvert kapittel. Anatomi, fysiologi og økologi er faglig godt og grundig beskrevet, med gode illustrasjoner. Spesielt godt likte jeg språket, som er direkte og forståelig. Bakerst er det en ordliste med sidehenvisning der engelske og latinske termer er forklart med gode norske ord. Avanserte fysiologiske mekanismer er enkelt beskrevet, uten at det blir overfladisk. I tillegg er det, med utgangspunkt i den praktiske hverdag, befriende beskrivelser og forklaringer av situasjoner som sjelden finner veien til lærebøkene.

Penisatlas fikk stor medieoppmerksomhet da den kom. Dette skyldes selvfølgelig de mange bildene av peniser i slapp og erigert tilstand. 100 menn har stilt sine organer til disposisjon for fotografen. Hensikten med dette er ifølge forfatterne å gi et bilde av den normale variasjon for å begrense menns frustrasjon og uvitenhet omkring sin egen penis. Det er da også et variert og omfattende bilde av «hverdagstissen» man får se, der alle avskygninger av penis er avbildet og kommentert, både lengde, omkrets, farge, forhud, krumning, kompassretning og knekk er vist. Bildene er supplert med diagrammer og forklaringer.

Avslutningsvis er det intervjuer med seks personer som hver på sin måte kan regnes som «eksperter» på emnet, og en stor bolk med spørsmål og svar fra Pirelli Benestad. Selv om intervjuene er av litt varierende kvalitet, er de med på å bidra til det mangfoldige bildet som tegnes av menns seksualitet generelt og penis spesielt. Spørsmålene og svarene bærer preg av Pirelli Benestads lange erfaring med denne typen henvendelser, og her er det mye for både leg og lærd.

Penisatlas er en god og informativ bok som bærer preg av forfatternes oppriktige engasjement i menns seksuelle helse. Man kan selvsagt komme med innvendinger av typen «er det nødvendig å ta bilde av 100 peniser for å fortelle at de er ulike?» og «trenger vi en bok til om sex og menn?». Den faglige standard og det før nevnte engasjementet gjør at slike innvendinger blir underordnet, og boken anbefales alle interesserte – med og uten penis.

Anbefalte artikler